För studerande

Datero – Stöd för studier

För studerande kan vi på Datero erbjuda hjälp för att stödja studierna. Vi har olika verktyg och handledningar för att stöda de studerande att nå det mål de vill, samt för att skapa framgångar. Handledning erbjuds på distans i Teams, Dateros lokaler eller hos VAMK. Personlig tid kan bokas här.

Som studerande kan det finnas utmaningar med koncentration och lärande, eftersom det kan finnas mycket annat liv vid sidan av studierna. Brådska och stress påverkar inlärningen, vilket gör att motivation och ork sätts på prov.

Som stöd för koncentrationen har vi olika metoder för att orka bättre trots den brådskande vardagen. Långa texter kan också göras lättare att ta till sig, till exempel genom att lyssna på dem eller genom att använda olika färger för att stödja lärandet. Det finns också olika inlärningssätt och inlärningsstilar som vi försöker utnyttja i våra handledningar.

Läs även praktikantens tankar om att arbeta på Datero: