Text blir tal i PDF-material – Edge

Instruktionerna är uppdaterade våren 2024.

Lyssna på texter som läses upp av en så kallad talsyntes på din dator. Med talsyntesen omvandlas texter på skärmen till tal. Förutom att lyssna på texter på webbsidor, kan du lyssna på texter i PDF-dokument. 

Du kan använda Edge för uppläsning av PDF-dokument. Edge är en färdigt installerad webbläsare i Windows 10 och 11.

Hitta Edge i din dator

 • Gå till Windows Start-fält i skärmens nedre kant.
 • Sök Microsoft Edge i sökfältet eller gå till listan för appar.

Du kan spara Edge-appen vid aktivitetsfältet i skärmens nedre kant, för att snabbt hitta det i fortsättningen.

 • Sök fram Edge > Högerklicka > Välj Fäst i aktivitetsfältet.
 • Nu hittar du Edge i aktivitetsfältet till höger om Windows start-knapp.

Öppna PDF-dokument i Edge så här

Din dator kan öppna PDF-dokument automatiskt i Edge, beroende på vilka inställningar datorn har. 

Om PDF-dokument inte öppnas automatiskt i Edge, gör såhär:

 • Högerklicka på PDF-dokumentet.
 • Välj Öppna med > Microsoft Edge.

Kom igång med talsyntesen

 • Börja lyssna på texten i PDF-dokumentet genom att trycka på Läs upp som finns under webbadressfältet. 
 • Programmet börjar automatiskt läsa upp all text i dokumentet. Om du vill lyssna på ett visst stycke i texten, markera den först och tryck sedan på Läs upp.
 • Pausa uppläsningen genom att trycka på paus-symbolen under webbadressfältet. 
 • Uppläsningen kan också hoppa bakåt och framåt i texten. 

Välj uppläsningsspråk och anpassa läshastighet

 • Välj röstinställningar, som symboliseras av en människofigur och ljudvågor.
 • Anpassa hastighet för uppläsningen på linjen och pröva dig fram så att du hittar den hastighet som passar för dig. 
 • Om talsyntesen inte känner igen textens språk, ändra manuellt till rätt språk. Om uppläsningsspråk (röst) saknas, måste önskat språkpaket installeras på din dator. Läs instruktioner på Microsoft Offices hemsida, hur du laddar ner språkpaket

Edge på andra enheter

Du kan använda Edge webbläsare även på följande enheter:

 • Mac-dator
 • Android-telefon
 • Android-surfplatta
 • iPad-surfplatta
 • iPhone-telefon