Text blir tal – Mac

Instruktionerna är enligt macOS Monterey programversion 12.6.5.

Instruktionerna är uppdaterade våren 2024.

Lyssna på texter som läses upp av en så kallad talsyntes på din dator. Med talsyntesen omvandlas texter på skärmen till tal.

Du kan använda en talsyntes till exempel för att lyssna på:

 • Nyhetsartiklar och skolmaterial.
 • Texter som du själv har skrivit och på så vis upptäcka stavfel.
 • Texter skrivna på andra språk.

Kom igång med talsyntesen

Aktivera talsyntesen i datorns inställningar:

 • Klicka på: Apple-menyn > Systeminställningar
 • Välj hjälpmedel
 • Välj Talat innehåll
 • Välj Läs upp markering

Välj röst och anpassa läshastighet

Pröva dig fram så att du hittar den röst och uppläsningshastighet som passar dig. Vissa röster passar bättre för långsam uppläsning medan andra passar bättre för snabb uppläsning.

 • Gå in på rullningslistan som finns vid systemröst.
 • Klicka på Anpassa…
 • Kryssa för de röster du vill ladda ner till din dator. Några språk har både manliga och kvinnliga röster att välja mellan.
 • Klicka på OK när du valt röster.
 • Anpassa uppläsningshastigheten på linjen.

För att byta uppläsningsröst och hastighet i fortsättningen, måste du gå via systeminställningarna.

Du kan aktivera ett reglage på skärmen, där du kan flytta dig bakåt och framåt medan du lyssnar och även avsluta uppläsning.

Du kan även styra uppläsningshastigheten.

Så här tar du i bruk reglage

 • Gå till Visa reglage.
 • Välj Automatisk.
 • När du har börjat lyssna kan du med hjälp av reglaget pausa och fortsätta uppläsningen.
 • Du kan även hoppa framåt och bakåt i uppläsningen och ändra uppläsningshastigheten.

Använd talsyntesen så här

 • Markera en text på datorn.
 • Aktivera talsyntesen genom att högerklicka på markeringen.
 • Tryck på Tal > Börja tala.
 • Tryck på Tal > Sluta tala för att stoppa uppläsningen.
 • Om du vill aktivera talsyntesen med kortkommando, tryck Alt+Esc. Avsluta talsyntesen med att att trycka Alt + Esc igen.

Talsyntes i Word

I Microsoft finns en färdigt installerad talsyntes, som är ett bra alternativ om du använder Word (Microsoft 365).

Talsyntes på iPad och iPhone 

Du kan använda en inbyggd talsyntes även på iPhone och iPad.