Text blir tal – iPhone och iPad

Instruktionerna är enligt programversion iOS 16.7.7.
Instruktionerna är uppdaterade våren 2024.

Lyssna på texter som läses upp av en så kallad talsyntes på din smarttelefon och pekplatta. Med talsyntesen omvandlas texter på skärmen till tal.

Du kan använda en talsyntes till exempel för att lyssna på:

 • Nyhetsartiklar och skolmaterial.
 • Texter som du själv har skrivit och på så vis upptäcka felaktigheter, som kan vara svåra att upptäcka då du ögnar igenom texten.
 • Texter skrivna på andra språk.

Talsyntesen fungerar i de flesta appar på iPad och iPhone men undantag finns. 

Kom igång med talsyntesen

Aktivera talsyntesen i telefonens eller pekplattans inställningar:

 • Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal
 • Aktivera Läs upp markering

Välj röst och anpassa läshastighet

Pröva dig fram så att du hittar den röst och hastighet som passar för dig. En del röster passar bättre för långsam uppläsning medan andra passar bättre för snabb uppläsning.

 • Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal > Röster
 • Välj en röst från listan. Några språk har både manliga och kvinnliga röster. 
 • Tryck på molnet med en pil nedåt för att ladda ner röster.
 • linjen för uppläsningshastighet under tal-inställningarna kan du välja hur snabbt rösten ska läsa upp texten. Du kan höra på hastigheten samtidigt som du justerar den på linjen.

Använd talsyntesen så här

 • Markera önskad text. 
 • Tryck på Läs upp.
 • iPad och iPhone känner oftast igen språket som skall läsas upp.

Visuellt stöd vid uppläsning av text

På iPad och iPhone kan du välja att markera den text som läses upp så att du själv kan följa med i texten samtidigt.

 • Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal > Markera innehåll
 • Klicka på Markera innehåll så aktiveras funktionen.
 • Välj ord, meningar eller ord och meningar. Du kan själv testa vilken markeringsfunktion som passar dig. Om du är en långsam lyssnare kan ord fungera bra. Om du är en snabb lyssnare passar markering av meningar bättre.
 • Välj en markeringsstil. Du kan välja att texten blir understruken eller har en bakgrundsfärg när texten blir uppläst.