Text blir tal – Google Chrome

Sidan håller på att uppdateras.

Lyssna på texter som läses upp av en så kallad talsyntes på din dator. Med talsyntesen omvandlas texter på skärmen till tal.  

Du kan använda en talsyntes till exempel för att:

 • Läsa nyhetsartiklar och skolmaterial.
 • Lyssna på texter som du själv har skrivit och på så vis upptäcka stavfel.
 • Lyssna på texter skrivna på andra språk.

Kom igång med talsyntes

I webbläsaren Google Chrome finns det tillägg att ladda ner för att få texter upplästa på webbsidor. Pröva till exempel på Read Aloud. För att ladda ner tillägg måste du logga in på ett eget Google konto.

Installera Read Aloud så här 

 • Öppna webbläsaren Google Chrome.
 • Logga in på ditt google-konto med din gmail-adress.
 • Gå till Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore.
 • Sök efter tillägget Read Aloud.
 • Klicka på Lägg till för att installera Read Aloud på ditt google område.
 • Nu finns Read Alouds symbol till höger om webbadressfältet. 
 • För att kunna använda Read Aloud i fortsättningen måste du vara inloggad på ditt Google konto.

Använd Read Aloud så här

 • Öppna en webbsida i webbläsaren Google Chrome.
 • Markera texten som ska läsas upp och klicka på Read Alouds symbol. Den finns i webbläsarens verktygsfält uppe i höger.
 • En ny ruta öppnas och texten läses upp. 
 • I rutan som öppnas kan uppläsningen pausas och stoppas. Du kan också hoppa framåt och bakåt i texten.
 • Avsluta Read Aloud genom att klicka på stop och sedan Read Aloud symbolen.

Anpassa röster och läshastighet 

Pröva dig fram så att du hittar den röst och uppläsningshastighet som passar dig.

 • För att ändra talsyntesens röst och läshastighet, tryck på stopp-symbolen
 • Tryck på kugghjulet som finns i rutan.

I Options kan du ändra:

 • Språk > Voice
 • Uppläsnings-hastighet > Speed
 • Tonhöjd > Pitch
 • Ljudvolym > Volume