Text blir tal – Android smarttelefon och pekplatta

Instruktionerna är enligt Honor STF-L09 telefon, Android programversion 8.0

Lyssna på texter som läses upp av en så kallad talsyntes på din smarttelefon och pekplatta. Med talsyntesen omvandlas texter på skärmen till tal. 

Du kan använda en talsyntes till exempel för att lyssna på:

 • Nyhetsartiklar och skolmaterial.
 • Texter som du själv har skrivit och på så vis upptäcka felaktigheter som kan vara svåra att se då du ögnar igenom texten.
 • Texter skrivna på andra språk.

Kom igång med talsyntesen

På Android telefoner och pekplattor finns appen @Voice för att få texter upplästa. Du kan lyssna på texter direkt eller skapa läslistor för att lyssna senare. @Voice appen är på engelska men den kan läsa upp texter även på svenska och finska.

 • Ladda ner @Voice från Play butiken i din telefon eller pekplatta.   

När du har laddat ner och öppnat appen @Voice, stäng den. Följ instruktionerna nedan. Om rösterna inte fungerar under uppläsning, se instruktionerna längst ner på denna sida.

Lyssna på meddelanden och e-post

 • Öppna den text som du vill lyssna på, till exempel ett meddelande eller anteckningar.
 • Markera texten.
 • Välj Dela.
 • Välj @Voice Aloud reader om du vill lyssna på texten direkt.
 • @Voice-appen öppnas och uppläsningen startar.
 • I den nedre menyn kan du pausa uppläsningen samt hoppa framåt och bakåt i texten.

Lyssna på texter på en webbsida

 • Öppna en webbläsare (till exempel Google Chrome).
 • Öppna en text som du vill lyssna på.
 • Tryck på Meny för att lyssna på hela webbsidans text. Symbolen för menyn är 3 vertikla prickar, bredvid webbadress-fältet.
 • Välj dela från rullgardinsmenyn.
 • Om du vill lyssna på en del av webbsidan, markera texten och välj dela.
 • Välj @Voice Aloud reader om du vill lyssna på texten direkt.
 • @Voice-appen öppnas automatiskt och uppläsningen startar.
 • I den nedre menyn kan du pausa uppläsningen samt hoppa framåt och bakåt i texten.

Spara texter och lyssna på dem senare

Du kan spara sidor och kortare texter för att lyssna på dem senare.

 • Markera och dela texten.
 • Välj @Voice add to list.
 • Öppna @Voice-appen.
 • Välj mapp-symbolen, i den övre menyn.
 • Välj den text från listan som du vill lyssna på och tryck Select.
 • Texten öppnas och uppläsningen börjar automatiskt.
 • I den nedre menyn kan du pausa uppläsningen samt hoppa framåt och bakåt i texten.

Anpassa röster och text

Pröva dig fram att anpassa textens utseende, talsyntesens röst och uppläsningens hastighet så att det passar dig.

Välj T+ på den övre menyraden och anpassa:

 • Textstorlek (Font > Text size)
 • Textfont (Font)
 • Radavstånd (Text > Line spacing)
 • Färg för den markering som följer med den text som läses upp (Colors Controls)
 • Bakgrundsfärg (Colors > Colors)

I den nedre menyn kan du anpassa:

 • Uppläsningshastighet (Rate)
 • Röstens tonhöjd (Pitch)
 • Ljudvolym (Volume)

Språkinställningar

Om appen inte valt rätt språk på den text som ska läsas upp, ändra till rätt språk så här:

 • Gå till nedre menyn i @Voice.
 • Tryck på Change Voice or Language
 • Tryck på pilen nedåt efter Select the language in which text should be read.
 • Välj det språk som ska läsas upp.