Textinställningar – Word online

Instruktionerna är uppdaterade våren 2024.

Det kan vara lättare att koncentrera sig och att läsa och förstå texten, om man kan förändra textens utseende.

Du kan använda dig av Avancerad läsare -programfunktionen i Word online-programmet, om dokumentet verkar stökigt pga onödigt informationsflöde runt texten.

Funktionen kan t.ex. innebära att överflödig information runt texten tas bort och möjliggör lyssnandet till texten med hjälp av talsyntes.

Se exempel:

Avancerad läsare är inte i bruk.

Avancerad läsare är aktiverad.

Så här kommer du igång med Avancerad läsare

Du måste logga in på ett Microsoft-konto för att använda Avancerad läsare i Word online.

 • Gå till adressen http://www.office.com och logga in på ditt Microsoft-konto. Du kan även registrera dig för att använda en kostnadsfri version av Microsoft 365.
 • Öppna Word Online
 • Öppna ett dokument som du vill läsa och som du har sparat på ditt konto.
 • Om du inte har något dokument på ditt konto, öppna ett tomt dokument. Du kan kopiera texten du vill läsa till det tomma dokumentet.
 • När du har öppnat ett textdokument, gå till verktygsfältet uppe i Word.
 • Tryck på Visa > Avancerad läsare.
 • När Avancerad läsare är aktiverad, gå till verktygsfältet uppe i högra hörnet.
 • Tryck på symbolen AA.
 • Vid sidans högra hörn öppnas en meny.
 • Inställningarna på följande bilder påverkar inte det egentliga dokumentets utseende och syns enbart i läsprogrammet Avancerad läsare. 
 • Du kan justera storleken på texten vid funktionen Textstorlek, genom att föra punkten fram och tillbaka på linjen.
 • Genom att välja Öka avstånd kan du öka avståndet mellan orden. 
 • Du kan välja teckensnitt vid funktionen Teckensnitt.
 • Välj lämpligt teckensnitt. 
 • Du kan välja text- och bakgrundsfärg vid funktionen Tema.
 • Välj den bakgrundsfärg som lämpar sig bäst för din användning.   
 • Du kan även välja från en större färgmeny.
 • Välj Fler färger
 • Från den större färgmenyn kan du välja den inställning som passar just för dig.
 • Välj färg genom att klicka på motsvarande bild.
 • Du kan läsa texten i dokumentets ursprungliga form.
 • Välj Visa källformatering.
 • Utformingen av texten kan störa koncentrationen.
 • Välj Visa källformatering igen för att komma bort från funktionen.