Städa upp stökiga webbsidor – Safari

Instruktionerna är enligt Safari version 16.4.1

Instruktionerna är uppdaterade våren 2024.

Om webbsidor är stökiga på grund av överflödig information runt den text du vill läsa kan du använda en funktion som heter läsvy. Det kan t.ex. innebära att överflödig information runt texten tas bort.

Se exempel:

Läsvy är inte aktiverad.

Läsvy är aktiverad.

Kom igång med läsvyn

  • Öppna en artikel i webbläsaren Safari. 
  • Tryck på läsvy-symbolen som finns till vänster uppe i adressfältet. Den symboliseras som tre vågräta streck
  • Stäng läsvyn genom att klicka på läsvy-symbolen en gång till.

Observera!

Läsvyn fungerar inte på alla webbsidor. Det fungerar till exempel inte på första sidan av en tidnings webbsida. På första sidan visas bara korta utdrag av aktuella artiklar. För att få läsvyn att fungera måste du öppna en artikel så att hela texten av artikeln är synlig.

Anpassa textens utseende

Pröva dig fram att anpassa textens utseende så att den passar dig.

  • Du kan anpassa textens utseende när läsvyn är aktiv.
  • Tryck på symbolen AA som finns till höger om adressfältet. 
  • Anpassa textstorlek, bakgrundsfärg och typsnitt.

Använd Safari på andra apparater

Du kan använda läsvyn i Safari även på följande apparater:

  • iPad
  • iPhone