Tal blir text – iPad och iPhone

Instruktionerna är uppdaterade 2023 enligt programversion iOS 16.4.1.

Du kan använda din iPad eller iPhone för att förvandla ditt tal till text istället för att skriva. Du pratar och din smartphone eller surfplatta skriver. Denna funktion kallas diktering.

Med iPad och iPhone kan du diktera text var som helst du kan skriva, till exempel e-post, SMS och online.

Några tips innan du börjar

 • Tänk igenom vad du vill säga.
 • Prata lugnt och tydligt.
 • Skiljetecken (till exempel punkt, frågetecken) kan du skriva eller säga. Se mera information i slutet av instruktionerna.
 • Du kan lyssna på texten efteråt för att kontrollera att den blivit rätt.

Kom igång med diktering

Ta i bruk diktering på din telefons inställningar:

 • Välj Inställningar > Allmänt > Tangentbord Aktivera diktering
 • Ändra Aktivera diktering-knappen till grön.

Språkinställningar

Varje språk har sitt eget tangentbord, som även styr dikteringen. Du kan exempelvis inte diktera svenska på ett finskt tangentbord. Välj tangentbord och språket för diktering först.

Lägg till ett nytt tangentbord

 • Välj Inställningar > Allmänt > Tangentbord.
 • Välj Tangentbord för att se vilka språk du har aktiverade.
 • Välj Lägg till nytt tangentbord för att lägga till ett språk.
 • Välj det språk du vill använda i listan.
 • Aktivera bara de språk som du behöver.

Lägg till dikteringsspråk

 • Gå tillbaka till Aktivera diktering.
  (Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Aktivera diktering)
 • Välj Dikteringsspråk, som finns under Aktivera diktering.
 • Välj de språk som du vill diktera på.

Starta diktering så här

 • Välj det program där du vill skriva.
 • Öppna tangentbordet.
 • Tryck ner bilden på jordklotet, som finns bredvid mellanslagstangenten.
 • Börja diktering genom att trycka på symbolen av en mikrofon, som finns bredvid mellanslagstangenten.
 • Du kan börja diktering då tangentborden förvandlas till en streckad linje.
 • Den streckade linjen vibrerar då du talar. Se exempel bredvid.
 • Tryck på linjen för att sluta diktering.

Diktering av skiljetecken

Kom ihåg att använda skiljetecken och kommandon när du producerar en text. Dessa är exempelvis punkt, frågetecken och en ny rad.

Säg högt det tecken du vill att apparaten ska skriva. Nedan finns en lista över några vanliga tecken.

TeckenDu säger
. Punkt
, Komma
! Utropstecken
? Frågetecken