Funktioner som stöder läsning och koncentration – i Edge webbläsaren

Instruktionerna är uppdaterade våren 2023.

Om webbsidor är stökiga på grund av överflödig information runt den text du vill läsa kan du använda en funktion som heter Avancerad läsare. Funktionen kan t.ex. innebära att överflödig information runt texten tas bort och möjliggör lyssnandet till texten med hjälp av talsyntes.

Se exempel:

Avancerad läsare är inte i bruk.

Avancerad läsare är aktiverad.

Kom igång med funktionen Avancerad läsare

 • Öppna en artikel eller sida i webbläsaren Edge.
 • Öppna funktionen Avancerad läsare genom att klicka på symbolen till höger i adressfältet.
 • Du avslutar funktionen genom att klicka på symbolen en gång till.

Då programmet Avancerade läsare är aktiverat, framträder följande verktyg under adressfältet: Läs upp, Textinställningar, Grammatikverktyg och Läsinställningar. Här nedan hittar du anvisningar för hur du använder inställningar som underlättar läsning och koncentration.

Så här kommer du igång med talsyntesen

 • Välj en webbsida som innehåller texten du vill lyssna på.
 • Välj funktionen Läs upp under adressfältet
 • När du börjat lyssna, kan du avbryta och fortsätta igen.
 • Det här kan du göra genom att använda pilsymbolerna under adressfältet.
 • Du kan även förflytta dig framåt- och bakåt medan du lyssnar.

Obs!
Funktionen Avancerad läsare fungerar inte på alla webbsidor. Den fungerar t.ex. inte på de nätsidors startsida som endast innehåller korta utdrag av sina artiklar. Du kan ändå ta i bruk funktionen även på de sidor som inte direkt understöder den.

Gör så här:

 • Måla texten som du vill öppna i funktionen avancerad läsare.
 • Klicka på texten med musens högra tangent.
 • Välj Öppna markeringen i Avancerad läsare i rullningslisten.

Här bredvid ser du ett exempel på en sida som öppnats i funktionen Avancerad läsare.

Anpassa textens utseende

Pröva dig fram genom att anpassa textens utseende så att den passar dig genom att anpassa

 • textens storlek
 • textavstånd
 • teckensnitt
 • färgtema

Du kan även välja kortare textrader genom att välja Smal kolumn under textkolumnformat.

Radfokus

 • För att stöda läsning och koncentration kan du från Läsinställningar aktivera Radfokus-funktionen.
 • Du kan välja 1, 3 eller 5 rader som du fokuserar på.
 • Du rör dig på raderna endera genom att använda piltangenterna eller pilsymbolerna i skärmens nedre kant.

Du kan även ansluta Läs upp-funktionen till Radfokus, vilket gör att radfokus följer den upplästa texten av sig självt.

Edge på andra enheter

Du kan använda Edge webbläsare även på följande enheter:

 • Mac-dator
 • Android-telefon
 • Android-surfplatta
 • iPad-surfplatta
 • iPhone-telefon