Diktera skiljetecken på iPad, iPhone och Mac

Om du vill använda ytterligare skiljetecken vid diktering, se följande lista.

Tecken, Du säger

. punkt
, komma
! utropstecken
? frågetecken
: kolon
bindestreck
talstreck
apostrof
@ snabel-a
/ snedstreck
% procenttecken
( vänster parentes
) höger parentes
vänsterklammer 
högerklammer
[ vänster hakparentes
] höger hakparentes
vänster vinkelparentes
höger vinkelparentes
elips
citationstecken
; semikolon
* asterisk
= lika med tecken
minustecken
+ plustecken
x multiplikationstecken
& och-tecken
° gradtecken
# nummertecken
_ understreck
| lodstreck
eurotecken
$ dollartecken
:-( ledsen smiley
:-) glad smiley
;-) blinkande smiley
© copyrighttecken
® registrerat varumärkestecken