Smarta verktyg - bättre resultat

   Smartaverktyg NYlogo svfi

Smarta verktyg - bättre resultat (2018-2020)

 

Tjänster för vuxna (18 år fyllda) med läs- och skrivsvårigheter.

Hoppar bokstäverna?

Glömmer du vad du läst?

 Kan det vara fråga om läs- och skrivsvårigheter?

Niklas Viitala berattarKlicka på bilden så får du höra Niklas Viitala berätta om sin dyslexi

 Smarta verktyg battre resultatProjektledare Sonja berättar om projektet Smarta verktyg - Bättre resultat

På instruktionssidan smaly.fi  hittar du information om hur digital läsning och skrivning kan blir enklare med kostnadsfria funktioner och appar. I menyn kan du välja den funktion du vill ha hjälp med. Därefter väljer väljer du den telefon, pekplatta eller det operativsystem som du använder.

 

Information till yrkesverksamma

Läs- och skrivsvårigheter följer den unga in i vuxenlivets studier och arbetsliv. 
För att stöda personer med läs- och skrivsvårigheter behöver vi identifiera problematiken, 
ta upp frågorna till diskussion med klienter och informera om olika serviceformer.  

Tillsammans med andra aktörer i Österbotten arbetar vi för att vuxna med
läs- och skrivsvårigheter får information om lämpliga serviceformer.
Dateros specialkunnande i den här  servicekedjan är de datatekniska lösningarna
som kompenserar för läs- och skrivsvårigheter. 
För att informera dina kolleger eller andra yrkesverksamma kan du ladda ner 
broschyren
som berättar om vår verksamhet.          

Högskolor och universitet kan ta kontakt med oss angående utvecklandet av  studietillgängligheten.  

Projektledare

Sonja Haga-Erickson
mob. 040 129 0847
förnamn.efternamn@datero.fi

Sakkunnigheten hos projektets officiella samarbetspartners, som är representerade i styrgruppen, skapar goda förutsättningar för att befrämja ändamålet. 

 Vaasan yliopisto5vaasa3te palvelut2kuntoutussaatio4