Smarta verktyg - bättre resultat

   Smartaverktyg NYlogo svfi

Smarta verktyg - bättre resultat (2018-2020)

 

Tjänster för vuxna (18 år fyllda) med läs- och skrivsvårigheter.

Hoppar bokstäverna?

Glömmer du vad du läst?

 Kan det vara fråga om läs- och skrivsvårigheter?

Niklas Viitala berattarKlicka på bilden så får du höra Niklas Viitala berätta om sin dyslexi

 Smarta verktyg battre resultatProjektledare Sonja berättar om projektet Smarta verktyg - Bättre resultat

Vi hjälper dig att hitta de datatekniska lösningar som passar just dig.  De här tjänsterna är kostnadsfria och kräver ingen remiss. Du kan även få handledning via distanskontakt. 

På instruktionssidan smaly.f  hittar du information om hur digital läsning och skrivning kan blir enklare med kostnadsfria funktioner och appar. I menyn kan du välja den funktion du vill ha hjälp med. Därefter väljer väljer du den telefon, pekplatta eller det operativsystem som du använder.

Anmäl dig till handledning här.

Mer information  och kontaktuppgifter till handledaren hittar du här. 

 

 

 

Information till yrkesverksamma

Läs- och skrivsvårigheter följer den unga in i vuxenlivets studier och arbetsliv. 
För att stöda personer med läs- och skrivsvårigheter behöver vi identifiera problematiken, 
ta upp frågorna till diskussion med klienter och informera om olika serviceformer.  

Tillsammans med andra aktörer i Österbotten arbetar vi för att vuxna med
läs- och skrivsvårigheter får information om lämpliga serviceformer.
Dateros specialkunnande i den här  servicekedjan är de datatekniska lösningarna
som kompenserar för läs- och skrivsvårigheter. Utifrån den enskilda klientens behov
och datatekniska utrustning handleder vi i de kompensatoriska funktionerna.
För att informera dina kolleger eller andra yrkesverksamma kan du ladda ner 
broschyren
som berättar om vår verksamhet.          

Under projektperioden (2018-2020) erbjuder vi, utan remiss och  utan kostnad praktisk
handledning för vuxna (18 år fyllda) i användning av mobiltelefon,  pekplatta eller dator. 
Då du träffar en klient, som kunde ha nytta av våra tjänster,  kan du ge hen den här flyern

Som yrkesperson kan du, med samtycke från dina studerande/klienter anmäla personer till handledning.
Vi kontaktar dessa personer vanligen inom två veckor. Anmälan görs här.

Anmälan till personlig handledning

 

Högskolor och universitet kan ta kontakt med oss angående utvecklandet av 
studietillgängligheten.  

Här kan du beställa Smarta verktyg - bättre resultat nyhetsbrevet. 

  

Projektledare
Sonja Haga-Erickson
mob. 040 129 0847
förnamn.efternamn@datero.fi

Sakkunnigheten hos projektets officiella samarbetspartners, som är representerade i styrgruppen, skapar goda förutsättningar för att befrämja ändamålet. 

 Vaasan yliopisto5vaasa3te palvelut2kuntoutussaatio4