Touhusuomi

kaksi lasta ojentavat jäätelötötteröitä

TOUHUSUOMI

Onko lapsellesi vaikeaa oppia suomenkielisiä sanoja? Onko ääntäminen vielä hankalampaa?
Onko oikeinkirjoitus lähes mahdotonta?

Kokeile ryhmää, missä opimme tekemällä, pelaamalla ja puhumalla.
Touhu-suomi -ryhmässä opimme aktiivisen toiminnan kautta, mm. Story telling-
menetelmällä. Tuemme oppimista myös tietokoneohjelmien avulla.

Kohderyhmä: 9-12 vuotiaat lapset, joiden äidinkieli on muu kuin Suomi ja joilla on 
vaikeuksia oppia suomea (3 luokka). 

TouhusuomiKlikkaa kuvaa niin kuulet kun Taija Kankaanpää-Bauer kertoo Touhusuomi - kerhosta

Lisätietoja:

Toimistosihteeri Susanne Öst

040 147 7945  klo 9-14:30
susanne.ost (at) datero.fi

 

Is it difficult for your child to learn Finnish words?

Is pronunciation even more complicated? Is spelling nearly impossible?

Come and try a group where we learn by doing, playing and talking.
In Playful Finnish we use activating methods like Story telling.

Target group: 9-12 years old children, who've started to study Finnish, but who have difficulties to learn it

More information:

040 147 7945 /susanne.ost (at) datero.fi

 The Playful Finnish group doesn't cost anything for families.