SOMAT – Saavutettavat oppimateriaalit ja oppimisympäristöt kaikille oppijoille​

Tämän oppaan tavoitteena on rohkaista opettajia tuottamaan saavutettavaa oppimateriaalia, erityisesti opiskelijoille, joilla on luki- ja oppimisvaikeuksia. Opas syventää lukijaa saavutettavaan opetukseen ja tekstin tuottamiseen. Se käsittelee saavutettavuuden eri ulottuvuuksia, opetuksen suunnittelua, opetusmenetelmiä ja digitaalisten työkalujen käyttöä. Lisäksi opas perehdyttää digitaalisten lukiapuvälineiden käyttöön ja laitteiden helppokäyttötoimintoihin.

Opas on osa SOMAT-hanketta, jonka päätavoitteena on edistää saavutettavan oppimateriaalin tuotantoa sekä lisätä tietoisuutta luki- ja oppimisapuvälineistä kouluissa, jotta kaikki oppilaat voivat hyötyä yhdenvertaisesti opiskelussa käytettävistä resursseista.

Oppaan on tuottanut Datero ry ja hankkeen on rahoittanut Opetushallitus.

© 2021 Datero ry SOMAT – Saavutettavat oppimateriaalit ja oppimisympäristöt kaikille oppijoille, Toim. Juho-Pekka Mäkipää. Creative Commons Attribution 4.0 International lisenssillä.

Kirjoittajat: Juho-Pekka Mäkipää, Marja-Sisko Paloneva, Sonja Haga-Eriksson

Kuvat: Pexels.com, Juho-Pekka Mäkipää, Datero ry