Kannanotto lukiapuvälineistä

Kannanotto on julkaistu 23.9.2019 ​

Julkishallinnon on vastattava lukemisen ja kirjoittamisen apuvälinepalveluista

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus (lukivaikeus) on tulkittava kommunikaatiovaikeudeksi, joka oikeuttaa julkisen terveydenhuollon 
kustantamiin apuvälinepalveluihin.

​https://www.eoliitto.fi/wp-content/uploads/2021/02/Kannanotto_lukiapuvalinepalvelut_2019-1.pdf​