Om oss

Datero rf

Datero har fungerat som en förening sedan år 1999 med Österbotten
som verksamhetsområde. Föreningens medlemmar består av olika
handikapp- och intresseorganisationer, offentliga samfund samt
Vasa stad och Korsholms kommun.

Dateros namn kommer från orden DAta-Terapia-ERityisOpetus 
(Data, terapi, specialundervisning). Datero informerar, utbildar och 
ger handledning om specialpedagogiska dataprogram och metoder, 
digitala läs- och skrivverktyg.

Finansieringen kommer huvudsakligen från STEA. Gruppverksamheten
finansieras även med bidrag från olika fonder och stiftelser och är kostnadsfri
för slutanvändaren. Datero erbjuder även kursser och skolningar för yrkesverksamma. 

Ta kontakt om du har svårigheter att läsa och skriva,
inlärningssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar och
behöver handledning eller vill beställa en skolning.