Yrkesverksamma - under länken hittar ni kursen "Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårighe

10.06.2020

ungd med mobil

Klicka på bilden så kommer du till kursen "Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter". 

Gå till "Nyheter"