Vårt team kom med till finalen i #SFVstart - tävlingen 28.1!

24.11.2021

Sex lag till finalen.

För mera information öppna följande länk: SFV start - tävlingens finalister

Dateros, Kukunoris och Vasa universitets team går vidare till finalen i Svenska folkskolans vänners innovationstävling, som går ut på att söka nya lösningar för att minska på ojämlikhet inom utbildning.

“Att skapa hopp och se framåt genom resurser är centralt för alla aktiviteter och lösningar vi utvecklar i Kukunori. Det var mycket naturligt för oss att delta i en innovationstävling som syftar till att hitta lösningar som gör det möjligt för alla barn och ungdomar att nå sin fulla inlärningspotential. Vi tror starkt på tävlingens idé om att man runt drömmar behöver skapa ruttkartor, stöd och ett hopp om att drömmarna kan förverkligas. Vi var väldigt glada över att vara med när vi fick en förfrågan från Datero om att tillsammans delta i tävlingen, säger Markus Raivio, verksamhetsledare för Kukunori.

Dateros, Kukunoris och Vasa universitets gemensamma team har med sin idé gått vidare till accelerationsfasen, där de olika förslagen slipades i samarbete med experter. Vårt team har som idé att utveckla en plattform där vi vill ta itu med att lösa ojämlikheter i utbildning genom att kompensera en svag läs- eller skrivförmåga.

När vi övervägde vilken typ av idé vi skulle delta i tävlingen med, blev vi att fundera över följande fråga: Är informationen man erhållit genom att läsa mera värd än den man erhållit genom att lyssna? Upp till 15 % av människorna har en medfödd egenskap som försätter dem i en ojämlik situation när vi kräver att de lär sig genom skriftligt språk. Genom att använda modern teknologi kan vi minska ojämlikheten i utbildningen för den här gruppen människor, säger Sonja Haga-Erickson, verksamhetsledare för Datero, då hon belyser bakgrunden till idén.

"På Datero har vi arbetat i över tjugo år för att studenter med läs- och skrivsvårigheter ska kunna använda kompenserande digitala verktyg vid läsning och skrivning. Vi känner till behoven och de befintliga verktygen och lösningarna, och behövde en innovation för att distribuera och marknadsföra dem till allmänheten, vilket ledde till att vi lämnade in en ansökan till Svenska folkskolans vänners START! Innovations tävling."

Samarbetet med olika organisationer har gett arbetet nya synvinklar och ny styrka för tävlingen.

“De tre olika organisationerna i vårt team representerar helt olika kompetenser, som kompletterar varandra. Att identifiera kundernas behov, ett forskningsdrivet och innovativt sätt att närma sig tävlingsförslaget och lösningarna har redan i initialskedet varit mycket inspirerande, säger Sonja Haga-Erickson.

--

I SFV Start! -utmaningstävlingen efterlyses sociala innovationer, som hjälper alla barn och unga (0-20 år) att lyckas genom att lära sig. Lösningarna används för att radera ut ojämlikhet inom utbildningen. (https://start.sfv.fi/fi/)

Datero rf är ett informations- och kommunikationsteknologiskt center för specialgrupper, som varit verksamt i Österbotten i 20 år. Föreningen drivs av 17 patient-, handikapp- och intresseorganisationer. Vår verksamhet är tvåspråkig och den största kundgruppen är personer med läs- och skrivsvårigheter.

Kukunori ry inspirerar alla att agera och utveckla en ny kultur av välbefinnande. 43 organisationer för psykisk hälsa, funktionshinder och missbruk ingår redan. Tillsammans letar vi efter nya sätt att öka välbefinnandet och föra människor samman. Kukunori är kultur, experiment, lösningar och aktiviteter.

VME Interaction Design Environment är ett centrum för expertis och en pilotmiljö för framtidens användargränssnitt som utvecklats av Vasa universitet. VME, beläget i Technobothnia, Vasa, erbjuder en öppen miljö och verksamhetsmodell för samarbete mellan forskare av användargränssnitt, mellan studenter och företag och för att undersöka interaktionen mellan människa och dator och utveckla användargränssnitt.

Mera information kan du få av Dateros verksamhetsledare Sonja Haga-Erickson,
telefon: 040 12 90 847 eller per e-post sonja.haga-erickson@datero.fi 

 

Gå till "Nyheter"