Varför behövs den verksamhet som koncentrerar sig på inlärningssvårigheter inom tredje sektorn? Läs

11.09.2020

games 2801332 640

Fri svensk översättning av inledningen:

När man gör upp om sote-organisationernas finansiering i budgetdansen, gör man inte endast beslut om euron utan om människors framtid. Det digitala informationssamhället och arbetslivets snabba förändringar ställer stora krav på människor med inlärningssvårigheter. Därför behövs funktionärer som förstår sig konsekvenserna av inlärningssvårigheter, ger hjälp med låga trösklar, utvecklar allt bättre och effektivare stödformer tillsammans med dem som upplever svårigheter och som inverkar på samhällets strukturnivå så, att alla kan hitta sin egen potential oberoende av inlärningssvårigheter.

Här kan du läsa hela artikeln (på finska):  Mihin oppimisvaikeuksiin keskittyvää kolmannen sektorin toimintaa tarvitaan?

 

Gå till "Nyheter"