Nu kan du låna AV1 avataren via oss. AV1 fungerar som barnets ögon i skolan!

01.12.2020

 AV1  fungerar som barnets ögon, öron och röst i klassrummet de dagar, då hen inte själv kan vara på plats. 

AV1 pa svenska

När du inte själv har möjlighet att delta på skolan kan AV1 vara där i ditt ställe. AV1 är kommunikationsroboten som gör det möjligt för barn och unga med långtidssjukdom att ta del av undervisningen genom en app på telefonen eller surfplattan.

No Isolation hjälper långtidssjuka barn att hålla kontakt med jämnåriga när de fysiskt är frånvarande från klassrummet och lekplatsen. No Isolation har utvecklat en avatar, som erbjuder långtidssjuka barn och unga vuxna en möjlighet att vara närvarande i klassrummet, kommunicera och sällskapa med sina vänner när de pga sjukdom eller annan vård inte har möjlighet att vara fysiskt närvarande.

AV1 minskar de långtidssjuka barnens ensamhet och effekten av långvarig frånvaro på undervisning och utveckling. 

Är du intresserad av att testa AV1 - avataren - ta kontakt. 

Läs här: AV1 - Multitronic Pro

Gå till "Nyheter"