Nu har du möjlighet att beställa ett virtuellt studiebesök.

24.03.2021

Är du lärare eller utbildningsarrangör eller handledare inom pedagogik
eller social- och hälsovård som söker till covid-19 anpassad
verksamhet för dina studeranden, besökare eller klienter?
Känner du till verksamheten på Datero? Vi är ett resurscenter som
riktar sig till både personer med särbehov och yrkespersoner som
jobbar inom pedagogik, habilitering och handledning av personer med
särbehov.

Datero informerar, utbildar och ger handledning om specialpedagogiska
dataprogram och metoder och digitala läs- och skrivverktyg.

Vi bjuder in dig och dina studeranden/besökare till ett virtuellt
studiebesök hos oss.
Ni kan få en allmän presentation av Dateros verksamhet som består av
olika gruppverksamheter för barn med särbehov, vuxna med
läsnedsättning och vuxna med bristfälliga datakunskaper. Därtill har
vi också en musikgrupp för personer med funktionsnedsättningar.

Ta med din grupp på ett virtuellt studiebesök till oss.
För en allmän presentation av vår verksamhet kan du kontakta Dateros
sekreterare Susanne via susanne.ost(at)datero.fi och för en presentation
som inkluderar information om läs- och skrivsvårigheter kan du
kontakta vår sakkunniga i läs- och skrivhjälpmedel Sonja via
sonja.haga-erickson(at)datero.fi

Välkommen!

Gå till "Nyheter"