Kom och ställ frågor om läs- & skrivhjälpmedel i Stadsbibliotekets aula 22.6 kl. 12-15.

17.06.2022

Hoppar bokstäverna? Glömmer du vad du läst? 

Ohjaus handledning Datero instagram

Kom och träffa oss i Vasa stadsbiblioteks aula 22.6 kl. 12-15 så får du mera information om de digitala hjälpmedlen som stöder dig i dina läs- och skrivsvårigheter.  

Gå till "Nyheter"