Kom och jobba hos oss!

31.01.2023

Sieppaa2

Vi söker en handledare för unga och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. 

Vi söker förstärkning till vårt team. Vi söker en person som är intresserad av att undervisa och handleda vuxna personer med läs- och skrivsvårigheter. Den viktigaste uppgiften är att handleda i ibruktagandet av digitala läs- och skrivverktyg och så småningom att informera om hjälpmedlen för yrkespersonal. Till uppgifterna hör att producera videoinstruktioner till instruktionssidan för läs- och skrivverktyg www.smaly.fi. Förutom enskilda handledningar ingår smågruppsundervisning, där eleverna lär sig att använda teknologi som stöd för språkstudier. Den som blir vald till uppgiften förväntas vara intresserad av att använda teknologi som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, att självständigt kunna sätta sig in bruket av de olika digitala hjälpmedlen och att planera videon tillsammans med andra medlemmar i vårt team. I första hand söker vi en tvåspråkig person (finsk-svensk), som också kan informera om våra tjänster i sociala media.

Ytterligare uppgifter kan fås av verksamhetsledare Sonja Haga-Erickson, sonja.haga-erickson@datero.fi eller via telefon 040 12 90 847.

 

Gå till "Nyheter"