Kamrat- och skrivstöd för dig som har läs- och skrivsvårigheter (sve).

01.09.2021

Kamrat och skrivstod2

Tid: tisdagar kl. 10-12, med början 14.9.
Innehåll: 11 träffar via Zoom
Kostnad: 0€! , Datero arrangerar denna grupp med finansiering från Svenska kulturfonden. 
Gruppledare: Mari Kuusisto Litteraturterapihandledare, Sonja Haga-Erickson sakkunnig i läs- och skrivsvårigheter och kompensatoriska verktyg och studiepsykolog Daniel Ventus. 
Information: Vill du veta mera? Ring Sonja Haga-Erickson tel. 040- 129 0847 eller mejla: sonja.haga-erickson [at] datero.fi. 

Anmäl dig via den här länken.  Anmälan

Gå till "Nyheter"