Kamrat- och skrivstöd för dig som har läs- och skrivsvårigheter

03.06.2021

Kamrat och skrivstod2

Innehåll: 11 träffar via Zoom, med start vecka 37, tisdagen den 14 september!
Kostnad: 0€! , Datero arrangerar denna grupp med finansiering från Svenska kulturfonden.
Gruppledare: Mari Kuusisto Litteraturterapihandledare, Sonja Haga-Erickson sakkunnig i läs- och skrivsvårigheter och kompensatoriska verktyg och studiepsykolog Daniel Ventus.
Information: Vill du veta mera? Ring Sonja Haga-Erickson tel. 040- 129 0847 eller mejla: sonja.haga-erickson [at] datero.fi. Mera information vid läsårsstarten september 2021.

Anmäl dig via den här länken.  Anmälan

Gå till "Nyheter"