I mars startar en finskspråkig utbildning för erfarenhetsexperter inom läs- och skrivsvårigheter.

19.01.2023

Reading 2

En skolning för att bli erfarenhetstalare för personer med inlärningssvårigheter ordnas i Vasa fr.o.m. mars 2023.

 

Skolningen ordnas av Erilaisten oppijoiden liitto i samarbete med Datero i våra utrymmen i Vasa, Biblioteksgatan 14. Skolningen startar den 7 mars 2023 och avslutas den 11.4 och är kostnadsfri. Kurstillfällena ordnas tisdagar klockan 17.30-19.00.

Undervisningsspråket är finska men det går bra att delta även som svenskspråkig fast du inte skulle ha speciellt goda kunskaper i finska.

I skolningen ingår information om läs- och skrivsvårigheter, vilka stödformer som finns att tillgå. Vi hoppas att någon svenskspråkig deltar i denna utbildning, för att sedan hjälpa oss då vi ordnar en svenskspråkig utbildning 2024.

Blev du intresserad?

Ring oss på Datero för mera information på svenska och på finska och för anmälan kontakta saana.alanko@eoliitto.fi.

Gå till "Nyheter"