Handledning vid läs- och skrivsvårigheter (sve + fi)

02.08.2021

Boka en tid för personlig handledning i användandet av digitala verktyg

Nu kan myndiga, som har utmaningar med läsning och skrivning igen reservera tider för individuell handledning i användandet av digitala verktyg som underlättar läsning och skrivning.

Vår nya IKT-handledare Christer Blomqvist ger handledning fr.o.m. 9.8.2021 enligt följande:

Måndagar kl. 16:30–17:30 distanshandledning.

Tisdagar kl. 10:00–11:00 distanshandledning eller handledning i Dateros grupputrymme Studion i Vasa.

Du kan få handledning i hur du använder datamaskinen och andra smarta enheter för att stöda läsning och skrivning.

Öppna tidsbokningen här: Anmäl dig till handledning

Du kan också ringa föreningssekreterare Susanne Öst 040 147 7945 eller skicka e-post susanne.ost(at)datero.fi .

 

 

Gå till "Nyheter"