Digilo musik på iPads flyttar till Kuula-institutet fr.o.m nästa års början.

08.12.2022

I nuläget ordnas Digilo som ett samarbete mellan Kuula-institutet och Datero.

Fr.o.m. januari 2023  
övertas Digilo verksamheten helt av Kuula-institutet.

Verksamheten kommer därmed att ordnas vid Kuula-institutet, Skeppsgatan 16. Utrymmet är musikteknologiklassen rum 138. Ingång från huvuddörren.

Verksamheten sker måndagar kl. 17.00 (grupp 1) och kl. 18.15 (grupp 2).

Som lärare fungerar Taneli Saari  och Jere Lahti.
För vårens del uppbärs en avgift på 25 euro per deltagare.

Anmälning sker via Kuula-institutets Wilma
https://kuula.inschool.fi/browsecourses?langid=2 .

 

Gå till "Nyheter"