Dateros lag är en av de 12 semifinalisterna i SFV:s Start! Innovations for an Equal Future tävlingen

22.10.2021

Dateros lag kom med i SFV:s Start! Innovations for an Equal Future tävling med sitt bidrag: Läs och skriv med de digitala verktygen i din ficka. 

"Laget arbetar för en lösning där familjerna och skolan i ett tidigt skede lär sig känna igen ärftliga läs- och skrivsvårigheter för att med låg tröskel ta i bruk de digitala kompensatoriska verktyg som hjälper eleven ikunskapsinhämtning." 

Se mera https://start.sfv.fi/sv/. 

Gå till "Nyheter"