Beslutsförslagen från Stea har publicerats. Mera information nere.

02.12.2022

Studion ikkuna sisaltapain 6

Beslutsförslagen från Stea har nu publicerats. 

För Datero var beslutet mycket välkommet. Då beslutet gick igenom fick vi godkänt en förhöjning av bidraget för vår verksamhet. Vi är nöjda över att vi nu kan uppdatera instruktionssidan Smarta verktyg - Bättre resultat www.smaly.fi. 

Under det kommande året kommer vi också att utveckla samarbetet även på riksnivå  #Nyyti

Datero har alltid jobbat för att kunna betjäna både svenska och på finska. Med det förhöjda anslaget har vi fått gehör för vårt tvåspråkiga landskap. Gällande det svenskspråkiga LOSSNA-projetetr blev det avslag, men med en positiv underton "gör om, gör bättre". Det skall ske. Med detta beslut ser vi positivt på det kommande året!

Tack! Kiitos #STEA

Gå till "Nyheter"