Tillstånd för fotografering och filmning

Tillstånd att fotografera och filma

Datero erbjuder dig kostnadsfria tjänster. För att göra detta möjligt ansöker Datero om finansiering från olika samfund, fonder och andra källor. För att få finansiering bör vi presentera vår verksamhet. Ett sätt att berätta om verksamheten är att Datero fotograferar eller gör videofilmer av gruppverksamheten, som du, ditt barn eller någon anhörig deltar i. Vi ber om lov att fotografera deltagaren under verksamhetens gång och lov att använda materialet för att presentera vår verksamhet. 

Jag ger lov åt Datero r.f.