Material

Om läs- och skrivsvårigheter

Det är vanligt med läs- och skrivsvårigheter. Ca 5-20 % av befolkningen har någon form av läs- och skrivsvårighet. Men det behöver inte vara ett hinder från att göra samma sak som andra tack vare tekniska funktioner, program och hjälpmedel som kan kompensera och stödja läsandet och skrivandet.

Läs- och skrivhjälpmedel kan jämföras med synhjälpmedel (t.ex. glasögon) eller hörselhjälpmedel (t.ex. hörapparat). De gör inte jobbet åt en och man blir inte smartare av att använda dem, men med dess hjälp klarar man av sådana saker som skulle vara besvärliga eller omöjligt annars.

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du boka tid till Datero för att komma och diskutera detta. Dateros personal kan visa och ge information om olika hjälpmedel samt om funktioner och program på datorer, pekplattor och smarttelefoner som stödjer läsandet och skrivandet. Barn, ungdomar och vuxna har möjlighet att få information om kompenserande läs- och skrivhjälpmedel från Datero.

 

DATERO 20  FESTSEMINARIUM

Material från festseminariet 

 

Program och intervjuer om läs- och skrivsvårigheter och Datero:

21.3.2019 Anssi Marttinen från Radio Vasa intervjuar Marja-Sisko Paloneva: Datero firar jubileumsår

Sundom TV 17.3.2020 "Datero - Vad är det?"

Stödet för dyslektiker uteblir ofta efter grundskolan: "Man kunde få mera hjälp"
14.12.2021 Svenska Yle Österbotten

 

Matematik

Lukimat 

En nätbaserad inlärnings och utvärderingsplattform för grundläggade läsfärdighet samt för inlärningsberedskap i matematik. 

 

Spel-Ett - öva grunderna i läsning

Spel-Ett är ett spel för elever och barn i förskolan och för andra med behov att öva grundläggande läsning. Läsningen övas på ett lekfullt och roligt sätt genom uppgifter som tränar kopplingen mellan bokstav och ljud.

Småningom får spelaren också pröva att läsa korta ord. De varierande spelfälten tar spelaren på spännande resor till havsbottnen, på ballongflygtur och diamantjakt eller kanske på besök hos grodorna. Avklarade spelfält belönas med mynt, som kan användas för att utrusta den egna spelfiguren eller för att köpa kort som underlättar spelandet.

Fungerar på Andoid, iPad, Windows och Mac.

 

Om läs- och skrivsvårigheter

Det är vanligt med läs- och skrivsvårigheter. Ca 5-20 % av befolkningen har någon form av läs- och skrivsvårighet. Men det behöver inte vara ett hinder från att göra samma sak som andra tack vare tekniska funktioner, program och hjälpmedel som kan kompensera och stödja läsandet och skrivandet. 

Läs- och skrivhjälpmedel kan jämföras med synhjälpmedel (t.ex. glasögon) eller hörselhjälpmedel (t.ex. hörapparat). De gör inte jobbet åt en och man blir inte smartare av att använda dem, men med dess hjälp klarar man av sådana saker som skulle vara besvärliga eller omöjligt annars.

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du boka tid till Datero för att komma och diskutera detta. Dateros personal kan visa och ge information om olika hjälpmedel samt om funktioner och program på datorer, pekplattor och smarttelefoner som stödjer läsandet och skrivandet. Barn, ungdomar och vuxna har möjlighet att få information om kompenserande läs- och skrivhjälpmedel från Datero.

Här finns mera information om läs- och skrivsvårigheter samt hjälpmedel: 

Erilaisten oppijoiden liitto

Dyslexi - Gör ett snabbt dyslexi test

Selkokeskus

Papunet

TE-byråns stöd för läs- och skrivhjälpmedel på arbetsplatsen

Lukiapuvälinepalvelut onko niitä?

Lukivaikeuksista voittoon vai vankilaan

Vad är ett hjälpmedel?

Luki-opi-kurssin ohjelma

Specialpedagogiska skolmyndigheten
(Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik)

 

AKK-mässan 2022

Dateros verksamhetsledare Sonja Haga-Erickson berättar om Smarta verktyg - Bättre resultat

Dateros föreningssekreterare Susanne Öst berättar om Datero