Material

DATERO 20  FESTSEMINARIUM

Material från festseminariet 


Matematik

Lukimat 

En nätbaserad inlärnings och utvärderingsplattform för grundläggade läsfärdighet samt för inlärningsberedskap i matematik. 

 

Spel-Ett - öva grunderna i läsning

Spel-Ett är ett spel för elever och barn i förskolan och för andra med behov att öva grundläggande läsning. Läsningen övas på ett lekfullt och roligt sätt genom uppgifter som tränar kopplingen mellan bokstav och ljud.

Småningom får spelaren också pröva att läsa korta ord. De varierande spelfälten tar spelaren på spännande resor till havsbottnen, på ballongflygtur och diamantjakt eller kanske på besök hos grodorna. Avklarade spelfält belönas med mynt, som kan användas för att utrusta den egna spelfiguren eller för att köpa kort som underlättar spelandet.

Fungerar på Andoid, iPad, Windows och Mac.

 

Om läs- och skrivsvårigheter

Det är vanligt med läs- och skrivsvårigheter. Ca 5-20 % av befolkningen har någon form av läs- och skrivsvårighet. Men det behöver inte vara ett hinder från att göra samma sak som andra tack vare tekniska funktioner, program och hjälpmedel som kan kompensera och stödja läsandet och skrivandet. 

Läs- och skrivhjälpmedel kan jämföras med synhjälpmedel (t.ex. glasögon) eller hörselhjälpmedel (t.ex. hörapparat). De gör inte jobbet åt en och man blir inte smartare av att använda dem, men med dess hjälp klarar man av sådana saker som skulle vara besvärliga eller omöjligt annars.

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du boka tid till Datero för att komma och diskutera detta. Dateros personal kan visa och ge information om olika hjälpmedel samt om funktioner och program på datorer, pekplattor och smarttelefoner som stödjer läsandet och skrivandet. Barn, ungdomar och vuxna har möjlighet att få information om kompenserande läs- och skrivhjälpmedel från Datero.

Varje år ordnar Datero ett s.k. Fyrseminarium. Nedan ser du exempel på program från tidigare seminarier:

Fyrseminarieprogram 2014

Fyrseminarieprogram 2015

Fyrseminarieprogram 2016

Fyrseminarieprogram 2018

Fyrseminarieprogram 2019

Här kan du se Sundom TV:s program om Datero och Tärningsklubben "Datero - Vad är det?" 7.3.2020.
 "Datero - Vad är det?"  

Sundom tv program om Datero

Här finns mera information om läs- och skrivsvårigheter samt hjälpmedel: 

Erilaisten oppijoiden liitto

Dyslexi - Gör ett snabbt dyslexi test

Selkokeskus

Papunet

TE-byråns stöd för läs- och skrivhjälpmedel på arbetsplatsen

Lukiapuvälinepalvelut onko niitä?

Lukivaikeuksista voittoon vai vankilaan

Vad är ett hjälpmedel?

Luki-opi-kurssin ohjelma

Specialpedagogiska skolmyndigheten
(Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik)


21.3.2019 Anssi Marttinen från Radio Vasa intervjuar Marja-Sisko Paloneva:
Datero firar 20-årsjubileum 


AKK-mässan 2018

Föreläsning: Mats Granlund: Delaktighet och AKK (56,2 min)


AKK-mässan 2017

Föreläsning: AKK 2017 Språklig sårbarhet i förskola och skola, föreläsning med Barbro Bruce (1h 37 min)
Intervju: Barbro Bruse (4 min)
Powerpoint: Språklig sårbarhet i förskola och skola


AKK-mässan 2016

Föreläsning: Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling - idag finns det verktyg med Johanna Kristensson (1 h 28 min)