Kamrat- och skrivstöd för dig som har läs- och skrivsvårigheter

Kamrat och skrivstod4

Har du ett seminarie- eller examensarbete framför dig och du har drabbats av skrivrädsla?

Under studieåret 2021-2022 kan du som är högskolestuderande i Österbotten komma med i en skrivargrupp där du får stöd för att komma över blockeringar i skrivprocessen, kännedom om digitala läs- och skrivverktyg och kamratstöd.

Målgrupp:  Högskolestuderande med läs- och skrivsvårigheter som studerar eller bor i Österbotten. 

Innehåll: 11 träffar via Zoom med start vecka 37, tisdagen den 14 september. 

Kostnad: 0 €, Datero arrangerar kursen med finansiering från Svenska kulturfonden.

Gruppledare: Mari Kuusisto, litteraturterapihandledare, Sonja Haga-Erickson, sakkunnig i läs- och skrivsvårigheter och kompensatoriska verktyg och studiepsykolog Daniel Ventus. 

Information: Vill du veta mera? Ring Sonja Haga-Erickson tel. 040 129 0847 eller mejla sonja.haga-erickson [at] datero.fi. 

Mera information vid lässtarten september 2021. 

Anmäl dig här senast 6.9.2021 eller genom att ringa 040 147 7945 (mellan kl 9 - 14).