Digital Horisont

social media

Digital Horisont

- Digitala verksamhetsmiljöer och pedagogisk kompetensutveckling -

 

Projektets målsättning är att utveckla den digitala kompetensen samt öka användningen av digitala verksamhetsmiljöer inom yrkesutbildningen i samarbete med nejdens företag.

Målen är indelade i två fokusområden:

  • Digitala verksamhetsmiljöer och Kreativa labb
  • Pedagogisk kompetensutveckling och kollegial samverkan I projektet betonas digital kompetensutveckling.

Pedagoger och utbildare behöver up to date information och kunskaper om de möjligheter som digitaliseringen medför.

__________________________________________________________________________________________________________

Projektin tavoitteena on kehittää digitaalisia taitoja ja kasvattaa digitaalisen toimintaympäristön käyttöä ammatillisessa koulutuksessa yhteistyössä seudun yritysten kanssa.

Tavoitteet on jaettu kahteen painopistealueeseen:

  • Digitaalinen toimintaympäristö ja Creative Labs
  • Pedagogiset taidot ja keskinäiset vuorovaikutukset

Hankkeessa korostetaan digitaalisten taitojen oppimista. Opettajat ja kouluttajat tarvitsevat ajantasaista tietoa ja tuntemusta mahdollisuuksista mitä digitalisointi tuo mukanaan.

Datero kouluttaa ja opastaa hankkeessa olevien oppilaitosten opettajia ja kouluttajia saavutettavien oppimateriaalien tuottamisessa sekä digitaalisten oppimisympäristöjen esteettömässä käytössä.

__________________________________________________________________________________________________________

Hanke-aika: 1.1.2016 – 31.12.2018

Hankkeen rahoittaja: NTM-centralen i Mellersta Finland

EURA-tunnus: S20629

Yhteistyökumppanit: Optima (koordinaattori) ja Yrkesakademin i Österbotten

Yhteystiedot: Juho-Pekka Mäkipää, Projektipäällikkö puh.+358 (0)44 2704 912, etunimi.sukunimi@datero.fi

 

Digital Horisont3