Dyslexiveckan 2022

Lukivaikeus dyslexi

Dyslexiveckan 2022

 

Under dyslexiveckan 2022, 3 - 9.10 vill vi lyfta fram och öka förståelsen för läs- och skrivsvårigheter. 

Vi informerar om de olika digitala verktyg som finns som kan underlätta vid läs- och skrivsvårigheter och på vilket sätt Datero kan stöda  och hjälpa dig. 

Du kan träffa oss på följande tider och platser: 

Måndag 3.10 Vid Olkapunkten vid Vasa centralsjukhus, klockan 10 - 14.

Klockan 17-19 vid Vasa stadsbiblioteks aula. 

Tisdag 4.10 Friskvårdsdag för seniorer i Botniahallen klockan 10 - 14. 

Tritonia kl 12 - 15.

Onsdag 5.10 Åbo akademis aula kl 9:45 - 11:30, Korsholms bibliotek kl. 15 - 18.

Torsdag 6.10 Vasa stadsbiblioteks aula klockan 12 - 16. 

Fredag 7.10 

 

Övriga händelser under dyslexiveckan: 

Erilaisten oppijoiden liitto: Allvar seminaari