Dateron hallitus

Datero ry:n hallitus 2022-23

Puheenjohtaja
Markku Pulli (Vaasanseuden Neuroyhdistys)

Varapuheenjohtaja
Mika Niskanen (Vaasan seudun DUV)

Sihteeri
Sonja Haga-Erickson (Datero)

Varsinaiset jäsenet
Tuija Kivioja  (Pohjanmaan ADHD yhdistys)
Jyrki Jokinen (Vaasan kaupunki, Varhaiskasvatus ja perusopetus) 
Pia Juurikka (Autismin kirjon Pohjalaiset r.y)
Nina Back (Vaasan seudun kehitysvammaisten tuki r.y.)
Päivi Pihakari (Vaasan seudun lihastautiyhdistys)
Henkilökunnan jäsen

Varajäsenet
Timo Vieri (Vaasan aivohalvausyhdistys)
Nanny Ahde (Autismin kirjon Pohjalaiset r.y.)
Sannakaisa Holmlund 

 

Dateron jäsenjärjestöt

Pohjanmaan ADHD-yhdistys
Autismin Kirjon Pohjalaiset
DUV (De Utvecklingstördas Väl i Vasanejden
Handikappföreningen i Österbotten 
HIA (Hörselskadade i arbetslivet 
Vaasan seudun kehitysvammaisten tuki
Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry  
Pohjanmaan lihastautiyhdistys  
Pohjanmaan lukiyhdistys Lossi ry 
Vaasan invalidit ry  
Vaasan seudun CP-yhdistys 
Vaasanseudun neuroyhdistys - Vasanejdens neuroförening 
Vaasan Reumayhdistys - Vasa Reumaförening 
Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry