Dateron hallitus

Datero ry:n hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja
Markku Pulli (Vaasanseuden Neuroyhdistys)

Varapuheenjohtaja
Mika Niskanen (Vaasan seudun DUV)

Sihteeri
Sonja Haga-Erickson (Datero)

Varsinaiset jäsenet
Tuija Kivioja  (Pohjanmaan ADHD yhdistys)
Jyrki Jokinen (Vaasan kaupunki, Varhaiskasvatus ja perusopetus) 
Matti Härmä (Aivohalvaus ja dysfasiayhdistys) 
Päivi Pihakari (Vaasan seudun lihastautiyhdistys)
Henkilökunnan jäsen


Varajäsenet
Pertti Meriruoho (Vaasanseudun Invalidit)
Päivi Auranen (Pohjanmaan lukiyhdistys LOSSI)
Marjatta Hildén (Vaasan Reumayhdistys)
Pertti Reinikainen (Vaasan seudun Parkinson-yhdistys) 
Nina Back (Vaasan Seudun Kehitysvammaisten Tuki)

 

Dateron jäsenjärjestöt

Pohjanmaan ADHD-yhdistys
Autismin Kirjon Pohjalaiset
DUV (De Utvecklingstördas Väl i Vasanejden
Etelä-Pohjanmaan avh-yhdistys ry Vaasan kerho  
FSH (Finlandssvenska Handikappförening i Vasanejden 
HIA (Hörselskadade i arbetslivet 
Kehitysvammaisten tukiyhdistys 
Kårkulla samkommun 
Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry  
Pohjanmaan lihastautiyhdistys  
Pohjanmaan lukiyhdistys Lossi ry 
Vaasan invalidit ry  
Vaasan seudun CP-yhdistys 
Vaasanseudun neuroyhdistys - Vasanejdens neuroförening 
Vaasan Reumayhdistys - Vasa Reumaförening 
Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry

 
Datero ry:n jäseninä ovat myös Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki.