Dateron hallitus

Datero ry:n hallitus 2019-2020

Puheenjohtaja
Markku Pulli (Vaasanseuden Neuroyhdistys)

Varapuheenjohtaja
Marja Mikola (Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimi)

Sihteeri
Marja-Sisko Paloneva (Datero)

Varsinaiset jäsenet
Matti Härmä (Aivohalvaus- ja dysfasiayhdistys sekä Vaasan Invalidit)
Nina Antila (Vaasan Kaupungin opetustoimi)
Carola Lithén (Vasan seudun CP-yhdistys)
Mika Niskanen (DUV i Vasanejden)
Päivi Pihakari (Vaasan seudun Lihastautiyhdistys)
Sonja Haga-Erickson (Henkilökunnan edustajan paikan) 


Varsinaisia jäseniä on puheenjohtajan ja lisäksi kuusi:
varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Dateron työntekijöillä on yhdistyksen sääntöjen mukaan
läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Työtekijöiden edustaja voidaan myös valita hallituksen
jäseneksi yhdistyksen syyskokouksessa.

Varajäsenet
Nina Back (Kehitysvammaisten tukiyhdistys)
Nanny Ahde (Autismin kirjon pohjalaiset)
Päivi Auranen /Taija Kankaanpää (Pohjanmaan lukiyhdistys Lossi)
Essi Jäntti (ADHD-yhdistys)
Pirkko Eck Poulsen – Vesterinen (Vasan seudun CP-yhdistys)
Janek Bergman (Kårkulla Samkommun i Vasanejden)
Pertti Meriruoho (Vaasan seudun invalidit)
Marjo Luomanen (Vaasan seudun Lihastautiyhdistys)
Marianne West (Vaasan kasvatus- ja opetustoimi)

Varajäseniä on yhteensä yhdeksän, joista yhden paikan
jakavat luki-yhdistyksen kaksi vuorottelevaa edustajaa.
Vaasan kaupungin edustaja Marianne West (Vaasan
kasvatus- ja opetustoimi) ei osallistu hallituksen työskentelyyn,
mutta saa pöytäkirjat ja seuraa näin toimintaa.

 

Dateron jäsenjärjestöt

Vaasanseudun ADHD-yhdistys
Autismin kirjon Pohjalaiset
Aivoliitto / Vaasan kerho (ent. Aivohalvaus- ja dysfasia)
DUV (De Utvecklingstördas Väl i Vasanejden)
FSH (Finlandssvenska Handikappförening i Vasanejden)
HIA (Hörselskadade i arbetslivet)
IT seniorit: kirsti.lehtinen@datero.fi
Kehitysvammaisten tukiyhdistys
Kårkulla samkommun
Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry
Pohjanmaan lihastautiyhdistys
Pohjanmaan lukiyhdistys Lossi ry
Vaasan invalidit ry
Vaasan seudun CP-yhdistys
Vaasanseudun neuroyhdistys - Vasanejdens neuroförening
Vaasan Reumayhdistys - Vasa Reumaförening

 

Datero ry:n jäseninä ovat myös Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki.