Dateros styrelse

Datero rf styrelse 2019-2020

Ordförande
Markku Pulli (Vaasanseudun neuroyhdistys - Vasanejdens neuroförening)

Viceordförande
Marja Mikola - (Vasa stad, biblioteket)

Sekreterare
Marja-Sisko Paloneva (Datero)

Ordinarie medlemmar
Matti Härmä (Etelä-Pohjanmaan AVH-yhdistys ry sekä
   Vaasanseudun Invalidit -Vasanejdens Invalider ry)
Nina Antila (Vasa stad/fostran och undervisningssektor)
Carola Lithén (Vaasan seudun CP-yhdistys – Vasanejdens CP-Förening)
Mika Niskanen (DUV i Vasanejden)
Päivi Pihakari (Pohjanmaan lihastautiyhdistys)
Sonja Haga-Erickson (Personalens representant)


Ordinarie medlemmar är ordförande, vice ordförande 
och fem andra medlemmar.

I enlighet med föreningens regler har Dateros personal
närvarorätt och yttrandefrihet på styrelsens möte.
En representant från personalen kan också väljas som
styrelsemedlem på föreningens höstmöte.

Suppleanter
Nina Back (Kehitysvammaisten tukiyhdistys)
Nanny Ahde (Autismin kirjon Pohjalaiset)
Päivi Auranen /Taija Kankaanpää (Pohjanmaan lukiyhdistys Lossi)
Essi Jäntti (ADHD-yhdistys)
Pirkko Eck Poulsen – Vesterinen (Vaasan seudun CP-yhdistys – Vasanejdens CP-Förening)
Janek Bergman (Kårkulla Samkommun)
Pertti Meriruoho (Vaasanseudun Invalidit - Vasanejdens Invalider ry)
Marjo Luomanen (Vaasan seudun Lihastautiyhdistys)
Marianne West (Vasa stad/fostran och undervisningssektor)
Juho-Pekka Mäkipää/Susanne Öst (Personalens representant)

Supplenater är sammanlagt åtta, varav Lukiyhdistys
har två alternerande representanter. Vasa stads
representant Marianne West (Vasas fostran och undervisningssektor)
deltar inte styrelsens arbete, men får ta del av mötesprotokoll
och följer på så vis verksamheten.

 

Dateros medlemsorganisationer

Vaasanseudun ADHD-yhdistys rf - Vasanejdens ADHD-förening
Autismin kirjon Pohjalaiset
Aivoliitto / Vaasan kerho (f.d. Aivohalvaus- ja dysfasia)
DUV (De Utvecklingstördas Väl i Vasanejden)
FSH (Finlandssvenska Handikappförening i Österbotten)
HIA (Hörselskadade i arbetslivet)
IT seniorit: kirsti.lehtinen@datero.fi
Vaasan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Kårkulla samkommun
Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry
Österbottens läsorganisation Lossi rf
Vaasanseudun Invalidit - Vasanejdens Invalider ry
Vaasan seudun CP-yhdistys r.y. -  Vasanejdens CP-förening r.f.
Pohjanmaan lihastautiyhdistys
Vaasanseudun neuroyhdistys - Vasanejdens neuroförening
Vaasan Reumayhdistys - Vasa Reumaförening

 

Datero rf:s medlemmar är också Vasa stad och Korsholm kommun.