Datero

Datero rf

Datero har fungerat som en förening sedan år 1999 med Österbotten
som verksamhetsområde. Föreningens medlemmar består av olika
handikapp- och intresseorganisationer, offentliga samfund samt
Vasa stad och Korsholms kommun.

Finansieringen kommer huvudsakligen från STEA. Enskilda projekt
kan få finansiering från olika fonder och stiftelser. Dateros tjänster 
är kostnadsfria för användarna.

Dateros namn kommer från orden DAta-Terapia-ERityisOpetus
(Data, terapi, specialundervisning). Datero informerar, utbildar och
ger handledning om specialpedagogiska dataprogram och metoder, 
digitala läs- och skrivverktyg.

Ta kontakt om du har svårigheter att läsa och skriva,
inlärningssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar och
behöver handledning eller vill beställa en skolning.

 

Dateros broschyr