Garageband - musik på iPad

digilo

garageband 3

garageband 4

garageband 2

Garageband musiikia iPadillä  (suomenkielinen sivu)

Garageband är en app för iPad där man kan spela musik med olika instrument både om man är nybörjare eller proffs. Garageband kan även användas av personer med olika funktionshinder

GaragebandKan du trycka så kan du spela!

Kursinnehåll:

Vi bekantar oss med alla olika instrument och olika funktioner som Garageband innehåller.  Vi lär oss göra inställningar för att anpassa instrumenten till användare med olika erfarenheter så att alla kan spela tillsammans. Garageband kan användas för att spela enskilt, för att jamma tillsammans som ett band bara med iPad eller tillsammans med riktiga instrument.

Garageband innehåller även en inspelningsfunktion så att man kan spela in sina egna låtar med olika instrument både enskilt eller med flera iPads sammankopplade som ett band.

Datero har en upplaga med iPad som kan användas under kursen. 
Du kan även ta med din egna iPad om du vill.

Kursdragarna pratar både finska och svenska under kursen.

 

Målgrupp: för dig som vill använda Garageband i ditt arbete t.ex. med elever eller klienter

Plats: Dateros Studio, Biblioteksgatan 14 (mittemot Vasa huvudbibliotek)

Kurspris: 30€

Ledare: Taneli Saari och Jere Lahti
Musiker och ledare för Dateros Digilo-grupper som spelar musik på iPad

 Anmälan

Anmälningsblankett

 Mera info fås av:

Camilla Rönnholm 044 971 5449

Marja-Sisko Paloneva 040 738 3402

e-post: förnamn.efternamn@datero.fi