Celia för lärare och bibliotekarier

Från och med 2018 får alla Celia användare låna både skönlitteratur och läroböcker helt gratis. Läroböcker finns för grundskolan, gymnasium och yrkesutbildning. All litteratur lånas från den 1.1.2018 från www.celianet.fi.

Samtidigt får även lärare rättigheter att skriva in elever som Celia kunder. Man kan även i fortsättningen bli kund hos Celia via Datero eller vid de lokala biblioteken.

Varje elev som använder Celias material skall vara registrerad som en kund hos Celia. 

Celia för lärare och bibliotekarier 

Kursbeskrivning:

Kundregistrering. Vi går igenom hur man registrerar en kund samt diskuterar vilka som har rättigheter att bli kunder hos Celia. Hur skall man t.ex. tolka vem som har lässvårigheter i detta sammanhang?

Låna böcker. Celianet är Celia Online bibliotek. Vi går igenom hur man söker och lånar böcker via Celianet och via appen Pratsam Reader.

Lyssna på Celias böcker. Just nu finns det tre olika sätt att lyssna på böcker. Vi ser på fördelarna och nackdelarna med de olika lyssningsalternativen och ger rekommendationer för vilka alternativ som passar för olika behov.

Pratsam Reader är den app som man använder på smarttelefonen och pekplattan för att lyssna på Celias böcker.  Vi går igenom de läsfunktioner som Pratsam Reader innehåller som ger ytterliga stöd för läsandet och studieteknik.

Studieteknik. Vi diskuterar även allmänt studieteknik vid användning av ljudböcker. Vi ger tips på hur man kan vägleda Celia kunderna till att bli aktiva lyssnande läsare.

Avgift: 20€

Plats: Dateros studio, Biblioteksgatan 14, 65100 Vasa

Mera info:
Marja-Sisko Paloneva 040 738 3402
e-post: förnamn.efternamn@datero.fi

Vi ordnar kurser på olika orter enligt förfrågan. Fråga offert.

 

 Celia bild 2Celia bild