Beställ en kurs

Vi skräddarsyr även kurser för olika yrkesgrupper.

Kontakta oss för mera information och kurspriser.

Kurserna kan ordnas i Dateros utrymmen i Vasa eller på annan plats eller ort enligt överenskommelse.

 datero bild

Här är några exempel på kurser Datero kan ordna. Dessa teman kan kombineras enligt era behov. 

 • Läs- och skrivhjälpmedel på iPad
 • Läs- och skrivhjälpmedel på Android
 • Läs- och skrivhjälpmedel på PC
 • Läs- och skrivhjälpmedel på Mac
 • Läs- och skrivhjälpmedel på Chrome Book
 • Pekplattan som hjälpmedel
 • Studieteknik och anteckningsappar /program

Celia bild 2

 • E-böcker och ljudböcker
  • Celias talböcker
  • Användingen av e-böcker och ljudböcker
 • Taikofon
 • Röstförstärkare
 • Handledning om pedagogiska dataprogram och appar för olika ämnen
  • Matematik, klockan, modersmål, främmande språk, arbetsminnesträning, gestaltning, kreativitet m.m.
 • Kurser om specifika appar som t.ex.:
 • Pedagogiska och habiliterande Onlineprogram
  • Minneslek (arbetsminnesträning)
  • Mattelek
  • Mattekoden
 • Andra pedagogiska kurser
  • Tillgängligt undervisningsmaterial 
  • Aktiverande matematik
  • Aktiverande språkträning (främmande språk)