Yrkesverksamma

Här hittar du som i ditt arbete möter personer som har läs- och skrivsvårigheter,
inlärningssvårigheter eller andra funktionshinder, information om kurser och
seminarier som Datero ordnar. 

Du kanske jobbar som lärare, speciallärare, bibliotekarie, terapeut, psykolog,
kurator, hälsovårdare eller handledare. 

 

Aktuellt

 Celia bild 2 

Celia skolning för lärare och bibliotekarier 2018

Du kan beställa tid för personlig handledning. 

Från och med 2018 får alla Celia användare låna både skönlitteratur och läroböcker
helt gratis. Läroböcker finns för grundskolan, gymnasium och yrkesutbildning.

All litteratur lånas från den 1.1.2018 från www.celianet.fi. Samtidigt får även
speciallärare rättigheter att skriva in elever som Celia kunder. Man kan även
i fortsättningen bli kund hos Celia via Datero eller vid de lokala biblioteken. 
Varje elev som använder Celias material skall vara registrerad som en kund hos Celia.

 Vi ordnar även kurser på beställning

 

Aktuellt för Yrkesverksamma

› Visa alla
lastrefresh=14-12-2018