Yrkesverksamma

Kurser och skolningar

Här hittar du som i ditt arbete möter personer som har läs- och skrivsvårigheter,
inlärningssvårigheter eller andra funktionshinder, information om kurser och
seminarier som Datero ordnar. 

Du kanske jobbar som lärare, speciallärare, bibliotekarie, terapeut, psykolog,
kurator, hälsovårdare eller handledare. 

 

 Celia bild 2Celia skolning för lärare och bibliotekarier 

Celia skolningstillfälle för lärare onsdag 3.4 kl 14.15-15.45
Plats:
Datero studio, Biblioteksgatan 14

Hos oss kan du beställa tid för personlig handledning i användning
av Celia-materialet. 

Celia lånar ut skönlitteratur och läroböcker kostnadsfritt till kunder som har
svårt med läsningen. Det finns läroböcker för grundskola, gymnasium och
yrkesläroverk. Litteraturen kan lånas från adressen www.celianet.fi
eller genom Pratsam Reader-programmet (för mobiltelefoner).
Alla som använder Celiamaterialet ska vara registrerad. 

Lärarna har rätt att registrera sina elever som Celiakunder. 
Det här förutsätter att skolan (eller någon annan enhet) registrerar
sig som institutionskund på Celia och att man namnger en ansvarsperson för enheten. 

Man kan även bli Celiakund via Datero eller via de lokala biblioteken. 
Datero erbjuder en minikurs som handlar om hur man registrerar sig på
Celia och ger handledning i användning av materialet. 

Du kan även beställa tid för personlig handledning.
Vi ordnar även kurser på beställning.

 

ungd med mobil2"Varför fick jag inte det här i gymnasiet?!"

Fina verktyg för att stöda studierna finns i s.g.s. varje studerandes
egen ficka i mobilen eller på datorn. Ofta räcker det till med de
kostnadsfria apparna och inställningarna för att få studierna att löpa
smidigare. Rubriken är den kommentar som vi fått höra av högskolestuderanden
som fått tillgång till dessa verktyg: Varför fick jag inte dessa i gymnasiet?!
Det vill vi ändra på genom att erbjuda en kortkurs i digitala studieverktyg
och hur de kan användas.

Kursdragare är Sonja Haga-Erickson.
Målgrupp:
Lärare, studiehandledare och kuratorer i andra stadiets utbildning.
Material:
Ta gärna med egen mobiltelefon och bärbar dator.
Tidpunkt:
21.2.2019 kl. 14.30-16.00 och 21.3.2019 kl. 14.30-16.00
Plats:
Dateros studio vid Biblioteksgränd 14, Vasa. (mitt emot stadsbiblioteket)
Kostnad:
20€/person, begränsat med platser
Anmälningar:
via hemsidans anmälningsblankett
Vill du gå kursen på egen skola: 
Begär en offert av sonja.haga-erickson[at]datero.fi

 anmälningsblanket