Yrkesverksamma

 

Kurser och skolningar


Här hittar du som i ditt arbete möter personer som har läs- och skrivsvårigheter,
inlärningssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar, information om kurser
och seminarier som Datero ordnar. 

Kurser som ordnas är riktade till yrkesverksamma person som lärare, speciallärare,
bibliotekarie, terapeut, psykolog, kurator, hälsovårdare eller handledare. 

Kurser ordnas i Dateros grupputrymme Studio:
Biblioteksgatan 14, 65100 Vasa
(Ingång från Biblioteksgränden)