Yrkesverksamma

 

Kurser och skolningar

Här hittar du som i ditt arbete möter personer som har läs- och skrivsvårigheter,
inlärningssvårigheter eller andra funktionshinder, information om kurser och seminarier som Datero ordnar. 

Du kanske jobbar som lärare, speciallärare, bibliotekarie, terapeut, psykolog, kurator, hälsovårdare eller handledare.