Unga och vuxna

Datero vill med hjälp av de tekniska möjligheter som finns hitta funktioner
som är till nytta för personer med olika funktionshinder.

Dessa tjänster riktar sig till vuxna med läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter
eller andra funktionshinder.

Anmälningsblanketten hittar du här