Aktiverande engelska

Har du svårt att lära dig engelska ord? 
Är det besvärligt att uttala orden? Och omöjligt att skriva dem?

Kom med på Dateros Aktiverande engelska  - klubben där man
lär sig engelska genom lek och olika aktiviteter.

I klubben Aktiverande engelska använder vi oss många olika
språkinlärningsmetoder, t.ex. språkbad och Story telling-metoden.
Färdigheterna aktiveras t.ex. genom CISV-lekar (se fi.cisv.org).
Vi lär oss språket genom aktiviteter, genom att tala, agera, leka
och spela. Vi stöder inlärning av ord och rättskrivning genom olika
praktiska övningar och minnesregler.  Om du vill kan du även
använda Quizlet dataprogrammet. Då kan du även öva hemma. 

Kursledare:
Paula Eteläperä-Saari (språklärare och förberedande klasslärare)
Johanna Hännikäinen (språk- och klasslärare)

Målgrupp:
7-12-åringar som börjat läsa engelska

Plats:
Dateros Studio, Biblioteksgatan 14, Vasa

Hösten 2019:
lördagar 7.9, 14.9 och 2.11 kl 10-11.30
onsdagar 25.9, 2.10 och 13.11 kl 18-19.30

Anmäl dig här:
http://www.datero.fi/ilmoittautuminen-sv-se

eller till byråsekreterare Susanne Öst
040 147 7945 (kl 9-14.30)
susanne.ost (at) datero.fi