Projekt

Aktuella projekt

Datero  utvecklar nya projekt utifrån sina målgruppers behov. 
Datero är också involverad i ett flertal projekt med olika samarbetsparter.

 

Smarta verktyg - bättre resultat (2018-2020)

(Älykkäitä välineitä - parempia tuloksia) 

130718 Smartaverktyg logo 04

Smarta verktyg - bättre resultat är Dateros projekt med syftet att skapa en
handlingsplan gällande läs- och skrivsvårigheter hos 18-år fyllda vuxna.
Verksamhetsområdet är Österbotten. Inom projektet vill vi utveckla servicekedjan
allt från att bättre identifiering av svårigheterna, till vägledning i hur datatekniska
lösningar kan underlätta vardagen på jobbet, i studierna, vid jobbsökning eller
på fritiden.  Läs mer

Vi hjälper dig att hitta de datatekniska lösningar som passar just dig.
De här tjänsterna är kostnadsfria och kräver ingen remiss. 

  

Digital Horisont

Digital Horisont är ett pedagogiskt  kompetensutvecklingsprojekt med inriktning
på digitala verksamhetsmiljöer. Projektet finansieras av NTM-centralen (EURA S20629). 

Projektet belyser den digital kompetensen i undervisningen. Lärare och utbildare
behöver uppdatera kunskap och förståelse för de möjligheter som digitaliseringen
för med sig. 

Datero utbildar och vägleder i hur man producera tillgängligt undervisningsmaterial
och tillgänglig användning av digitala lärmiljöer för lärare och utbildare i de  läroanstalter
som finns med i projektet.  

Läs mera om projektet här

 

Tidigare projekt