Seminaari: Älykkäitä välineitä – parempia tuloksia

Smartaverktyg NYlogo svfi

Dateron lukiapuvälineseminaari 2017

Älykkäitä välineitä – parempia tuloksia

Lukipulmien kompensoiminen oppimisessa ja työssä

Seminariets svenskspråkiga sida

6.10.2017   

klo 8:15-14:30

Draamasali, Vaasan Kaupunginkirjasto

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa

 

Osallistumismaksu: 50 € 

Osallistumismaksu opiskelijalle: 25€

Ilmoittaudu viimeistään 3.10.2017

Ilmoittautumislomake

Ohjelma

Lukiapuvälineet, joissa on puhesynteesi (Apuvälinepolku)

Skarmavbild 2017 08 24 kl. 13.13.40

Luennoitsija:

 Tor Ghai  sd3842 218

Tor Ghai, Tortalk

Johanna Nukari, Kuntoutussäätiö

 

Ohjelma:

8:15-9:00
Illmoitautuminen ja kahvia

9:00-9:30
Tervetuloa ja johdanto

9:30-11:00
Talsyntes eller inte? Vad är konsekvensen? (Puhesynteesin avulla vai ilman? Kumpi on parempi?)
Tor Ghai

11:00-12:00
Lounas
Apuvälinepolku

12:00-13:30
Lukivaikeuden kuntoutus (Habilitering av läs- och skrivsvårigheter)
Johanna Nukari

13:30-14:30
Apuvälinepolku

Apuvälinepolku

  • Kokeile erilaisia puhesynteesejä, joissa on vaihtelevia ominaisuuksia (esim. puhuva teksturi, sananennustus ja sananselitys) tietokoneella tai tablettilaitteella.
  • Kokeile Taikofonia, joka kohottaa musiikki- tai äänikirjakokemuksesi uudelle tasolle

 

Talsyntes eller inte? Vad är konsekvensen? 

Puhesynteesin avulla vai ilman? Kumpi on parempi?

Ruotsinkielinen luento. Esitys tulkataan suomeksi.

Tor Ghai, TorTalk

Tor kertoo omista kokemuksistaan alettuaan käyttää TorTalkia puhesynteesinä, opiskelutekniikassa ja oppimisessa. Muutamassa päivässä Torin taidot moninkertaistuivat tekstin omaksumisessa. Se oli puhesynteesin ansiota. Mutta se ei vielä riittänyt. Pian hänelle selvisi, että tarvitaan vielä jotain, jotta puhesynteesin kautta luettu teksti jäisi mieleen ja tulisi ymmärretyksi.

Usein kuulemme TorTalkin tulevien käyttäjien sanovan: ”Tunnen itseni tyhmäksi kun luen tekstiä uudelleen ja uudelleen, mutta mitään ei jää päähän”. Monet tuntevat opiskelutekniikan mutta eivät silti onnistu, sillä tekstin silmäilytekniikka, joka on keskeinen osa opiskelutekniikkaa, on monelle liian vaikeaa. Puhesynteesi tekee silmäilytekniikan käyttämisen mahdolliseksi ja sitä voidaan käyttää samalla tavalla kuin nekin opiskelijat, joilla ei ole lukemisvaikeuksia.

Tarina TorTalkisata alkoi, kun Tor Ghai huomasi, että puhesynteesi on muuttanut hänen elämänsä. Hänen lukunopeutensa on kasvanut hurjasti eikä hän tunne itseään väsyneeksi käytettyään puhesynteesinä lukemisen apuna.

 

Lukivaikeuden kuntoutus

Habilitering av läs- och skrivsvårigheter

Suomenkielinen luento. Esitys tulkataan ruotsiksi.

Johanna Nukari, Kuntoutussäätiö

Johanna Nukari on Kuntoutussäätiössä Helsingissä työskentelevä neuropsykologian erikoispsykologi, joka on pitkään ollut mukana kehittämässä nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin ja lukivaikeuteen liittyvää kuntoutusta. Hän tekee työssään muun muassa neuropsykologista tutkimus- ja kehittämistyötä, neuropsykologin asiakastyötä pääpainona nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus, luennointia ja kouluttamista sekä on mukana ylläpitämässä Kuntoutussäätiön Oppimisvaikeus.fi-tietoportaalia.

Johanna Nukari kertoo esityksessään aikuisten lukipulmista ja siitä, miten niitä on mahdollista Kuntoutussäätiön kokemusten mukaan kuntouttaa ja millaisia kuntoutuksen tulokset ovat olleet. Hän kertoo myös siitä, millaisia apuvälineitä ja työskentelytapoja kuntoutushankkeissa on käytetty. Hän nostaa esiin myös lukikuntoutuskurssin osallistujien elämänuria, pulmien kehittymistä ja sitä, mitä kurssit ovat tarjonneet osallistujille.