"Varför blir studerande utmattade? - Inlärningssvårigheter och välmående" Dateros 20 årsjubileum

10.10.2019

Varför blir studerande utmattade? - Inlärningssvårigheter och välmående.

Dateros 20 årsjubileumsseminarium i stadsbibliotekets dramasal och stadens mottagning på kvällen i stadshuset. 

Tid: Torsdag 10.10.2019
Plats: Vasa stadsbiblioteks Dramasal
Datero rf firar 20 - årsjubileum i år och vi firar genom att ordna ett
jubileumsseminarium i Vasa stadsbiblioteks dramasal den 10.10.2019 under
rubriken: "Varför blir studerande utmattade?".
På kvällen får vi tillsammans fira Dateros jubileumsår på stadens festmottagning i Vasa stadshus.
Seminariet och stadens mottagning är kostnadsfria.
För att underlätta arrangemangen vill vi gärna att du anmäler dig före den 27.9.

Klicka på bilden så får du se programmet.

Festseminarieprogrammet

Anmäl dig här. 

Gå till "Nyheter"