SOMAT - Tillgängliga läromedel och läromiljöer för alla studerande.

10.06.2019

Saavutettava oppimateriaali

SOMAT-  Kurs i tillgängliga läromedel och läromiljöer för alla studerande 

Undervisningsspråket är finska (15.11 Vasa, sve)

Tillgängliga läromedel innebär att varje studerande kan dra nytta av jämlika läromedel som delas ut i skolorna och inlärningsmiljöer oberoende av egna specialbehov.  Det tillgängliga materialet är tydligt, logiskt och lättläst. 

I skolningen ges instruktioner både genom konkreta exempel och genom att arbeta i smågrupper hur lärare kan producera möjligast lättillgänglig information och läromedel. Informationen kan ges både i text-, bild-, video- och ljudfiler, och inom varje format behandlas informationen så att den blir så lättillgänglig som möjligt. 

Skolningen syfte är att instruera lärare till att producera tillgängliga läromedel. Det tillgängliga materialet är tydligt, logiskt och lättläst. De som har särskild nytta av materialet är studerande, med läs- och skrivsvårigheter. 

På kursen behandlas hur man gör tillgängliga Word-, Excel-, PowerPoint-presentationer och dokument som innehåller tillgängliga texter, bilder, videon och ljud.  Vi undersöker också hur man kan få en digital undervisningsmiljö lättillgänglig och hurudana digitala hjälpmedel det finns som underlättar läsning och skrivning och hur man använder dem.

Skolningarna förverkligas som minikurser eller onlinekurser:

Minikurser: Innehåller 6h närstudier (kl 9-15)

Orter och tidpunkter:
Helsingfors 6.6.2019 eller 22.11.2019
Vasa 10.6.2019 (fi) eller 15.11.2019 (sve)
Jyväskylä 20.9.2019
Oulu 18.10.2019

Online kurser: 
Innehåller 2 gånger 2 h online träffar och en uppgift där emellan

Kurstider:
9.9 - 13.9.2019
7.10 - 11.10.2019
4.11 - 8.11.2019
9.12 - 13.12.2019

Anmälan: Du kan anmäla dig till minikursen eller online-kursen på Dateron anmälningsblankett, som du hittar på Dateros hemsida www.datero.fi/ilmoittautuminen

Anmälningar tas emot fram till 4 dagar före kursstart.  Du kan också ta tillbaka din anmälan.  Närmare uppgifter om deltagande skickas till de anmälda.  Det finns 15 platser på kursen.  Kursen är ämnad för undervisningspersonal, som får ett betyg efter genomgången kurs. 

Välkommen med!

Se PDF-broschyren om kursen Saavutettavat oppimateriaalit

Somat esite

Mera information: juho-pekka.makipaa(a)datero.fi

Datero
Biblioteksgatan 13
65100 Vasa
(Vasa stadsbibliotek 3. vån)

Gå till "Nyheter"