Celia skolning för lärare 30.1.2020. 13.30-16.

25.10.2019

Celia skolning för lärare och bibliotekarier

Celia

Tid: 30.1.2020 kl 13.30-16.00.

Plats: Datero studio, Biblioteksgatan 14
Kursavgift: 25€/pers.

Hos oss kan du beställa tid för personlig handledning i användning av Celia-materialet.
Celia lånar ut skönlitteratur och läroböcker kostnadsfritt till kunder som har svårt med läsningen.
Det finns läroböcker för grundskola, gymnasium och yrkesläroverk.
Litteraturen kan lånas från adressen www.celianet.fi eller genom
Pratsam Reader-programmet (för mobiltelefoner).
Alla som använder Celiamaterialet ska vara registrerad.
Lärarna har rätt att registrera sina elever som Celiakunder.
Det här förutsätter att skolan (eller någon annan enhet) registrerar
sig som institutionskund på Celia och att man namnger en ansvarsperson för enheten.
Man kan även bli Celiakund via Datero eller via de lokala biblioteken.
Datero erbjuder en minikurs som handlar om hur man registrerar sig på
Celia och ger handledning i användning av materialet.
Du kan även beställa tid för personlig handledning.
Vi ordnar även kurser på beställning.

 

 

Gå till "Nyheter"