Celia handledning för lärare och biblioteksarbetare ordnas 3.4 kl 14.15-15.45!

11.03.2019

Celia skolningstillfälle för lärare onsdag 3.4 kl 14.15-15.45

Plats:
Datero studio, Biblioteksgatan 14
Hos oss kan du beställa tid för personlig handledning i användning
av Celia-materialet.

Celia lånar ut skönlitteratur och läroböcker kostnadsfritt till kunder som har
svårt med läsningen. Det finns läroböcker för grundskola, gymnasium och
yrkesläroverk. Litteraturen kan lånas från adressen www.celianet.fi
eller genom Pratsam Reader-programmet (för mobiltelefoner).
Alla som använder Celiamaterialet ska vara registrerad. 
Lärarna har rätt att registrera sina elever som Celiakunder.

Det här förutsätter att skolan (eller någon annan enhet) registrerar
sig som institutionskund på Celia och att man namnger en ansvarsperson för enheten.
Man kan även bli Celiakund via Datero eller via de lokala biblioteken.
Datero erbjuder en minikurs som handlar om hur man registrerar sig på
Celia och ger handledning i användning av materialet.

Du kan även beställa tid för personlig handledning.
Vi ordnar även kurser på beställning.
Celia opastustilaisuus opettajille ja kirjaston työntekijöille

 

Gå till "Nyheter"